Zařízení na fixaci dusíku

Rostliny, které dělají hnojení pro vás

Dusíkaté fixační rostliny jsou ty, jejichž kořeny jsou kolonizovány určitými bakteriemi, které extrahují dusík ze vzduchu a převádějí nebo "fixují" ho do formy potřebné pro jejich růst. Když se bakterie provádějí s tímto dusíkem, stávají se samy k dispozici rostlinám. Je to příklad symbiotického vztahu (mezi rostlinami a bakteriemi) a název procesu je "fixace dusíku".

Význam dusíku

Krajinářství, zahrádkáři a zemědělci oceňují rostliny na stanovení dusíku kvůli své schopnosti přispět k půdě zásadní rostlinnou živinou (jmenovitě dusíkem).

Dusík je jedním z "největších tří", což je "N" v NPK , tři písmena, které tvoří virtuální razítko schválení úplného hnojiva. Rodajův organický život v diskusi o významu tohoto prvku pro růst rostlin konstatuje, že "když listy obsahují dostatečný dusík, dochází k fotosyntéze vysokou rychlostí. Proto je jedním z důležitých varovných znaků nedostatku dusíku žloutnutí, světle zelené listy ... . "

Využitím procesu fixace dusíku získáte tuto rostlinnou živinu pro vaši půdu bez použití chemických hnojiv. Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že naočkujete semena luštěniny bakteriemi Rhizobium. Vaše místní pobočka pro rozšíření může být schopna říct, kde ve vaší oblasti si můžete koupit typ bakterií Rhizobium vhodných pro rostliny, které roste.

Co dělat s "krycími plodinami" s fixací dusíkem?

Zařízení pro stanovení dusíku, o kterých lidé nejčastěji hovoří, jsou pokrytí plodů hrachu nebo "luštěniny", protože tyto rostliny jsou snadno zpracovatelné (mohou být jednoduše rotačně upraveny pro uvolnění cenného dusíku).

Některé stromy a keře mohou také fixovat dusík, ale v této souvislosti se zřídka zmíní, protože s nimi není tak snadné pracovat (nemůžete je obrátit pod rotačním strojem).

Když dojde k zakrytí plodin, ať už ručně nebo se zahradním kormidlem , dostanete dusíku do vašeho trávníku nebo do zahradních nebo krajinářských rostlin.

Clover je možná nejběžnějším příkladem rostliny pro stanovení dusíku. Vysvětleno v samostatném článku je důvod, proč opuštění některé jetel v trávníku není špatný nápad. Dusíkaté fixační rostliny, které jsou díky použití v zemědělství dobře známé, zahrnují:

Další příklady zařízení na fixaci dusíku

Níže uvádíme několik příkladů rostlin, které splňují podmínky, které nemusí přijít okamžitě na mysl, když hovoří o rostlinách určujících dusík. Vezměte na vědomí, že kritérium pro vytvoření seznamu je založeno na vědě, nikoli na žádost. To znamená, že ne každá uvedená rostlina je žádoucí rostlinou na růst, přestože splňuje vědecky definici závodu na stanovení dusíku. Některé dusíkové fixátory jsou uvedeny jako invazivní rostliny v Severní Americe; tyto případy jsou uvedeny v závorkách: